CENA KURZU JE 399 EUR

Záloha na kurz je pri prihlásení sa 100 EUR

Náše číslo účtu SK58 0900 0000 0001 7762 0897

HERECKÝ KURZ 2021