Ťažiskom činnosti agentúry je poskytovať služby domácim a zahraničným filmovým a televíznym spoločnostiam a reklamným agentúram