promoter

Hosteska zaisťuje a poskytuje služby pri kultúrnych, vzdelávacích, obchodných a iných spoločenských akciách

/konferencie, sympóziá, semináre, veľtrhy, firemné akcie, festivaly a iné/

a jej úlohou je prispieť v čo najväčšej miere k úspešnosti akcie.

Podmienkou pre túto prácu je vzdelanie, komunikatívnosť, serióznosť, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, a v neposlednej miere vzhľad.

V prípade záujmu o prácu hostesky môžete vyplniť náš formulár, ktorý spolu s Vašími fotkami zašlite na náš email: galaxycasting@gmail.com . Formulár je k dispozícii tu: REGISTRAČNÝ FORMULÁR.