je to podpora propagácie, marketingovej komunikácie, požadovanými podpornými prostriedkami

a/  vyhotovenie scenára promoakcie

b/  príprava a priebeh promoakcie

c/  realizácia na území celého Slovenska