casting

Casting je výber/ na základe fotografií / vhodných typov na základe požiadavky či už režiséra, klienta, alebo fotografa. Agentúra vždy ponúka zo svojej databázy viac vhodných kandidátov a záleží už len na klientovi, či a koľko z ponúkaných ľudí si vyberie.

casting-director

 

Castingy sa konajú v našich agentúrach, ktoré sú na to technicky zariadené, pred kamerami, pod vedením castingového režiséra.

Výsledky výberu klienti oznámia nám – agentúre, ktorá sa kontaktuje s vybranými účastníkmi castingu. Potom už nasleduje samotná práca na danom projekte.

casting