Casting je výber alebo konkurz a organizuje sa kôli tomu, aby sa vybrali predstavitelia do hlavnej či vedľajších postáv, ale často aj do rolí epizódnych či komparzných a to do filmov, reklám alebo printových kampaní.

casting-director

Casting sa spravidla koná v priestoroch castingovej agentúry, prípadne priamo v produkcii konkrétneho projektu.
Pokiaľ ide o casting otvorený tzv. „open call“ , je zadaný napr. len orientačný vek uchádzačov ako jediná podmienka účasti na castingu ,na uzavretý casting sú však pozvaní len uchádzači, ktorí boli predvybraní na základe fotocastingu a o termíne a podmienkach castingu sú informovaní na základe telefonického pozvania alebo prostredníctvom sms, pričom každý účasník následne potvrdí svoju účasť.
Je veľmi dôležité, aby v prípade, že sa na casting nemôžete z akéhokoľvek dôvodu dostaviť, oznámiť túto skutočnosť agentúre, ktorá musí mať prehľad o tom, kto sa na casting dostaví a informovať o tom klienta.

Ak svoju účasť na casting potvrdíte a potom sa nedostavíte a agentúre to vopred neoznámite, môže sa vám  stať, že si vás agentúra zaradí ako nespoľahlivého a z tohoto dôvodu vás  už  na castingy pozývať nebude.