Naša pobočka v Košiciach už naplno pracuje. V posledných dňoch to bola vianočná reklama pre Tesco.

tesco-kosice