TERMÍN KURZU od 1. do 8.augusta 2020

CENA KURZU: 350 EUR

  • Za prihláseného Vás považujeme keď zaplatite zálohu.
  • Zálohu vo výške 100 € je potrebné zaplatiť čím skôr, počet miest je obmedzený a 250 € do 10.7. 2020
  • na účet v Slovenskej sporiteľni číslo : 177620897/0900
  • IBAN – tlačová forma: SK58 0900 0000 0001 7762 0897
  • IBAN – elektronická forma: SK5809000000000177620897
  • Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko, aby sme mohli vaše platby spárovať a identifikovať

Považujte prosím túto prihlášku z organizačných dôvodov za záväznú.

Za prihláseného Vás považujeme keď zaplatite zálohu. Tešíme sa na spoločne strávené dni na kurze 🙂

Podrobnosti tu.

GALAXY Team